.

תקנון השימוש באתר

בתקנון זה תיודענה למונחים הבאים הפירושים שלצידן.

"האתר" – אתר האינטרנט www.ornapizanty.com
"צופה" – אדם הצופה בכל אופן שהוא בתוכן האתר,רבות כל מיקום אחר שלו או כל ציטוט אחר שלו..

"מתרגל" – כל מי אשר מבצע את התנועות ואת התרגילים המומלצים באתר.
"פגיעה" – כל שינוי בר-קיימא בגופו של מתרגל, אשר נגרם לו תוך כדי
ועקב ביצוע של התנועות המומלצות באתר, אשר הסב לו נזק
גוף המהווה תוצאה מסתברת מן התנועות שבצע.
"נזק גוף" – כל שינוי בר-קיימא בגופו של מתרגל אשר נגרם עקב פגיעה
כאמור ואשר בו להגביל את התנועות גופו ו/או להסב לו כאב.
"תרגול" – אופן ביצוע התנועות בדיוק בהתאם להנחיות הנאמרות באתר,
לרבות בנוגע לקצב התנועה ו/או בחדות התנועה וכל כיוצא באלו.

התרגולים וההמלצות באתר אינם מחליפים ייעוץ רפואי
ואינם מתיימרים להיות הוראות רפואיות או מדעיות

והם מבוססים על ידע וניסיון של בעלי האתר וכותביו כרשום באתר.
המתרגל נדרש להקשיב היטב להוראות התרגול,

לרבות לסייגים ולאזהרות הניתנות עמן בנוגע לאופן ביצוע התרגול,
ועליו להימנע מכל חריגה מהנחיות התרגול ובמיוחד מביצוע תנועות אשר לא הומלצו.

אופן ביצוע התנועות והתרגילים לפי ההנחיות באתר
הוא באחריותו הבלעדית והמלאה של כל מתרגל.


ההנחיות וההוראות הניתנות באתר מכוונות מטבע הדברים לצופים או מתרגלים
אשר זהותם ונתוניהם הגופניים והנפשיים אינם ידועים לבעלת האתר או לכותבי התוכן

או למנחה התרגיל ולפיכך על המתרגל לבדוק התאמתם למצבו האישי,
למגבלותיו ולכל סייג אישי היכול לחול עליו ביחס לטיפול או לתרגול המוצע באתר.


המתרגל משחרר את בעלת האתר ואת כל מעצבי האתר,
כותבי התוכן ואת כל המשתתפים בתצוגות שבו מכל טענה לאחריות

עפ"י כל דין ו/או מכח כל הסכם וזאת בגין כל פגיעה ו/או נזק,
כמשמעותם לעיל, אשר יכול ויגרם לו כתוצאה מביצוע התנועות המומלצות שלא בהתאם להנחיות שבצידן.


צופה אשר נצטווה מאת רופא שטפל בו להימנע מכל פעילות גופנית
או מפעילות גופנית הדומה לתנועות המומלצות באתר,

בין לתקופה קצובה ובין לתקופה בלתי מוגדרת; בין בגין פגיעה גופנית,
בין בגין מחלה ובין משום שימושו בתרופה פלונית
חייב לקבל אישור רפואי בטרם יבצע תרגילים בהתאם להנחיות שבאתר.


מומלץ לכל מתרגל לבצע את התנועות המומלצות באתר באיטיות ובאופן משוחרר,
ללא מאמץ, ותוך מתן תשומת לב מרבית לתחושות הגוף ולהשפעת התנועה על האיבר המציק.


מומלץ לכל מתרגל לבצע רק את התנועות המומלצות באתר
ולהימנע מביצוע כל תנועה שונה בזמן התרגול עפ"י המומלץ באתר.


מומלץ לכל מתרגל לחדול מביצוע התרגול אם יחוש בכל מיחוש חדש
ו/או הגבלה נוספת בזמן התרגול.


עם רכישת מוצר אינטרנטי הגישה אליו אינה מוגבלת בזמן.

עם רכישת מוצר פיזי הערכה תגיע בדואר לכל המאוחר תוך 10 ימי עסקים

אין הגבלת גיל על השימוש במוצרי "דרך הגב העליון"

אין ולא תתאפשר גישה לפרטי הנרשמים של קהילת מקבלי מיילים
של דרך הגב העליון - לכל גורם שלישי באשר הוא.


מדיניות ביטולים של השתתפות בסדנא/בכנס/בקורס:

ולא יאוחר מ 14 ימי עבודה טרם תחילת הסדנא/הכנס/הקורס הפיזי
ביטול הרשמה יתאפשר על פי חוק רק במהלך ה 14 ימים מיום ההרשמה לקורסים ולתכניות המצולמות

בתנאי שנעשה בכתב במייל או הגיע למשרדנו בדואר רשום בטווח זמן זה ולא בשום צורה אחרת

מדיניות ביטולים עבור עבור ערכת "פשוט לשבת": לא תתאפשר החזרת הכרית.

 

החזרי כספים, אם יהיו, יעשו דרך חשבון הבנק.
כל מחלוקת משפטית אם תהיה, תידון בבית המשפט בחיפה.
.

לפרטים נוספים עקבו אחרינו ברשתות החברתיות, או צרו קשר:
052-2232922 | freeyourback@gmail.com

נבנה באמצעות מערכת דפי הנחיתה של רב מסר

.